Zverejnenie zámeru predaja pozemkov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 07.06.2023


1 2 3 4 5 6