SlovenskýMagyarEnglish

Symboly obce

Erb obce
V zelenom štíte pod zlatou korunou zlatý, zlatými ratolesťami ovenčený oválny štít s čiernymi, hrotmi nahor a ostrým vľavo otočenými radlicami – čerieslom a lemešom.

Pečať obce
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KRUŽNÁ.

Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, čiernej, žltej, čiernej, žltej a zelenej. Má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly od ktorých možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce
Zástava obce má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán ale nemusí byť vždy 2 : 3, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom.

Znaková zástava obce
Znaková zástava obec je zástava (vlajka), pri ktorej je obsah erbu premietnutý na textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky zástavy (vlajky je totožný s pomerom výšky a šírky erbu).

Kombinovaná korúhva obce
Kombinovaná korúhva obce je kombináciou vlajky obce so znakovou zástavou, ale je upevnená na pričom rahne a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka.

Štandarda starostu obce
Štandarda starostu obce má takmer podobu štvorca, jej výška sa však proporčne rovná výške štítu a šírka zasa šírke štítu. Je na nej erbové znamenie obkolesené pruhmi obecných farieb.