SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.kruzna.sk spravuje Obec Kružná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kružná

Adresa:

Obecný úrad Kružná 
Kružná 139
049 51 Brzotín

IČO: 00594776

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Rožňava 
Región: Horný Gemer 
Počet obyvateľov: 488 
Rozloha: 690 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1327 

Všeobecné informácie: info@kruzna.sk
Podateľňa: podatelna@kruzna.sk
Starosta: starosta@kruzna.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kruzna.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +058/788 35 61
E-mailsekretariat@kruzna.sk

 

Kompetencie:
Obec Kružná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk