SlovenskýMagyarEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - 09.04.2024
Zámer prevodu akcii obce Kružná - 09.04.2024
Výzva na uplatnanie predkupného práva k akciám - 09.04.2024
Oznámenie Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26.3.2024 - 20.03.2024
Zámer prevodu akcii obce Kružná tvoriacich podiel na základnom imaní VVS a.s. - 12.03.2024
Oznámenie Zasadnutia obecného zastupiteľstva - 20.02.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kružná-informácia - 14.02.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kružná - 14.02.2024
Komunálné a drobné stavebné odpady z obce - 07.02.2024
Spôsob zberu a poplatky za komunálný odpad - 07.02.2024
Generované portálom Uradne.sk