SlovenskýMagyarEnglish

Školstvo

Materská škola Kružná

MOTTO: ,, Materská škola má zabezpečiť dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.”

V našej obci sa nachádza jednotriedna materská škola.

Doba prevádzky: od 7.00 – do 16.00

Učiteľky MŠ 

  • Renáta Bačo
  • Monika Fábiánová

Poloha našej materskej školy ako aj prostredia ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sme sa rozhodli pre logo Zvedavá včielka. Logo znázorňuje Prírodu kde včielka žije a zvedavé dieťa ktoré sa pýta na všetko okolo seba. Aj v našom prípade zvedavá včielka lieta z kvetu na kvet, je veľmi usilovná, objavuje prírodu, pozoruje ľudí a kultúru.

Naša MŠ sa zameriava na environmentálnu výchovu. Okolo nás sú hory a lesy, neďaleko je aj jazero, organizujeme vychádzky k jazeru, do lesa, chránime prírodu.

Poskytujeme

Celodennú výchovno  -  vzdelávaciu činnosť pre deti s výchovným jazykom slovenským a maďarským
Vytvárame rodinnú atmosféru a priateľský prístup k deťom
Rozvíjame jazykové a komunikačné schopnosti detí
Organizujeme rôzne aktivity a podujatia a zapájame sa aj do kultúrneho života obce

Tešíme sa na Vašu návštevu a každého budúceho škôlkara srdečne očakávame J!