O z n á m e n i e Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 6. júna 2023 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Kružnej

 29.05.2023


1 2 3 4 5 6