Obec Kružná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanias odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v Obci Odb.: Obec Kružná
Dod.: E-cycling s.r.o
0.00 €
Altánok na pozemku par.č.37/2 v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Ondrej Gembický
29882.03 €
Dôveryhodné služby Odb.: Obec Kružná
Dod.: Disig,a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Kružná
Dod.: Support §Consulting s.r.o
800.00 €
NFP Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
141463.56 €
Projektový menežment Odb.: Obec Kružná
Dod.: EKOSPOL DM,s.r.o
3000.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Kružná
Dod.: Matúš Korpa
150.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Janka Dunajská Dista Projekt
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurotech group s.r.o
0.00 €
Webstránka obci Odb.: Obec Kružná
Dod.: webex.digital s.r.o
768.00 €
Zmluva o mancipialnom úvere Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
Rekonštrukcia nevyužívanej budovy súp.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: PANTERS s.r.o
143940.60 €
Rekonštrukcia miestných komunikácii Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurovia SK a.s
72887.69 €
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
80000.00 €
poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Kružná
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Obec Kružná
Dod.: Szilard Denčo Hristov
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
98750.38 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurovia SK a.s
97280.38 €
nehnuteľnosť Odb.: Obec Kružná
Dod.: Szilard Denčo Hristov
491.36 €
Rekonštrukcia Nevyúživanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: PANTERS s.r.o
146092.60 €
Verejný rozhlas Odb.: Obec Kružná
Dod.: UPC Broadband Slovakia s.r.o
500.00 €
licenčná zmluva Odb.: Obec Kružná
Dod.: Topset Solutions s.r.o
79.30 €
Prívesný vozík Odb.: Obec Kružná
Dod.: Zoltán Szendi
500.00 €
Stavebny dozor Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurotech group s.r.o
970.00 €
CVČ Odb.: Obec Kružná
Dod.: Mesto Rožňava
288.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €
zabezpecenie realizacie verejneho obstaravania Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prome s.r.o
800.00 €
Projektová dokumentacia Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Janka Dunajská Dista Projekt
500.00 €
o poskytovaní udajov pre register Odb.: Obec Kružná
Dod.: Socialna poistovna
0.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
138.00 €
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
Zmluva o Municipalnom úvere -Eurofondy Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
21580.00 €
Bežný účet Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
Kamerový sysrém Odb.: Obec Kružná
Dod.: Sazos s.r.o
0.00 €
Kamerový sysrém Odb.: Obec Kružná
Dod.: Sazos s.r.o
19880.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
21580.00 €
Zmluva o zabezpečenísystému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Kružná
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Support §Consulting s.r.o
1700.00 €
Poist.budov Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
206.38 €
počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Zmluva o elektronickej komunikáciia poskytovaníiných elekt.služieb Odb.: Obec Kružná
Dod.: Dôvera zdravotná poistovňa a.s
0.00 €
Zákon o odpadoch Odb.: Obec Kružná
Dod.: AKU Trans s.r.o
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Kružná
Dod.: Ultima Ratio,s.r.o
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Technik požiarnej ochrany a autorizovaný bezpeč.tech. Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Anastázia Hajdúková
30.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Anastázia Hajdúková
150.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €

Zmluvy v roku 2015

Notárska zápisnica a kúpna zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 893/2011/UZ

Nájomné zmluvy v roku 2013

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blank

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 podľa § 5a ods.7 zákona č.

Potvrdenie o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods.7 zákona č. 211/2

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z