Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2022 Kupna zmluva Odb.: Szilard Denčo Hristov
Dod.: Obec Kružná
365 €
5-2022 Predaj obecného majetku Odb.: Szilard Denčo Hristov
Dod.: Obec Kružná
365 €
2022 Externý projektový menežment Odb.: Obec Kružná
Dod.: PROGRANT ,s.r.o
290 €
32021 Predaj obecného majetku Odb.: Ján Hamelli
Dod.: Obec Kružná
401.72 €
22021 Predaj obecneho majetku Odb.: Lorant Benö
Dod.: Obec Kružná
322.04 €
Dodatok Dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Imre Tibor
Dod.: Obec Kružná
0 €
Kupna zmluva Kúpna zmluva o predaji majetku obce Odb.: Imre Tibor
Dod.: Obec Kružná
573 €
Dodatok/2021 k poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
2408080942 Poistenie budovy Odb.: Obec Kružná
Dod.: GENERALI poisťovňa, a.s.
0 €
2407435770 Poistenie budovy Odb.: Obec Kružná
Dod.: GENERALI poisťovňa, a.s.
0 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania sodpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Kružná
Dod.: E-cycling s.r.o
0 €
Dodatok 2/2021 Realizácia vývozo nebezpečného odpadu Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0315 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Kružná
Dod.: DEUS
0 €
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č.180821 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č.180821 Odb.: Obec Kružná
Dod.: GLODER s.r.o
12 470 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.180821 Dodatok č.1 Odb.: Obec Kružná
Dod.: GLODER s.r.o
12 470 €
180821 Domáce kompostéry Odb.: Obec Kružná
Dod.: GLODER s.r.o
12 470 €
2/2021 Zmuva o grantovom účte Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0 €
69/002/21 Zmluva o Muncipálnom úvere -Eurofondy Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
143 940.60 €
1/2021 Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kružná
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Slovenský Červený kríž
Dod.: Slovenský Červený kríž
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy v roku 2015

Notárska zápisnica a kúpna zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 893/2011/UZ

Nájomné zmluvy v roku 2013

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blank

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 podľa § 5a ods.7 zákona č.

Potvrdenie o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods.7 zákona č. 211/2

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z