Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 89)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
MC23082023-003O Vytvorenie web strank Odb.: Obec Kružná
Dod.: webex.digital s.r.o
324 €
2 Dohode o určení spoločného školského obvodu Odb.: Obec Kružná
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
2023 Altánok na pozemku parc č 37/2 v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Westron Partners s.r.o
51 753.41 €
RA-SNCA/20200625 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu Odb.: Obec Kružná
Dod.: NASES
0 €
309070AUQ2 Dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
0 €
2408967634 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Kružná
Dod.: GENERALI poisťovňa, a.s.
17.88 €
3/2023 Kúpna zmluva Odb.: PZ Berzehorka Brzotín
Dod.: Obec Kružná
619 €
tz2017-05-10vs1-2023 Zmluva o aktualizácii Odb.: Obec Kružná
Dod.: Topset Solutions s.r.o
114 €
1/2023 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
2/2022 príloha Wifi pre teba v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Nitranet,s.r.o
0 €
2/2022 Wifi pre teba v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Nitranet,s.r.o
14 992.80 €
311071CFJ8 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Kružná
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
1/2022 Zmluva ograntovom účte Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0 €
Príloha č.3 Triedený zber Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č1/2022 Odvoz a zneškodnovanie odpadu Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
100 €
012022 Zmluva o vykonaní auditu Odb.: Obec Kružná
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
720 €
5/2022 Kupna zmluva Odb.: Szilard Denčo Hristov
Dod.: Obec Kružná
365 €
5-2022 Predaj obecného majetku Odb.: Szilard Denčo Hristov
Dod.: Obec Kružná
365 €
2022 Externý projektový menežment Odb.: Obec Kružná
Dod.: PROGRANT ,s.r.o
290 €
32021 Predaj obecného majetku Odb.: Ján Hamelli
Dod.: Obec Kružná
401.72 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy v roku 2015

Notárska zápisnica a kúpna zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 893/2011/UZ

Nájomné zmluvy v roku 2013

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blank

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 podľa § 5a ods.7 zákona č.

Potvrdenie o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods.7 zákona č. 211/2

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z