Obec Kružná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Altánok na pozemku parc.č 37/2 v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: PERLEŤ s.r.o
33718.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanias odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v Obci Odb.: Obec Kružná
Dod.: E-cycling s.r.o
0.00 €
Altánok na pozemku par.č.37/2 v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Ondrej Gembický
29882.03 €
Dôveryhodné služby Odb.: Obec Kružná
Dod.: Disig,a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Kružná
Dod.: Support §Consulting s.r.o
800.00 €
NFP Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
141463.56 €
Projektový menežment Odb.: Obec Kružná
Dod.: EKOSPOL DM,s.r.o
3000.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Kružná
Dod.: Matúš Korpa
150.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Janka Dunajská Dista Projekt
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurotech group s.r.o
0.00 €
Webstránka obci Odb.: Obec Kružná
Dod.: webex.digital s.r.o
768.00 €
Zmluva o mancipialnom úvere Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
Rekonštrukcia nevyužívanej budovy súp.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: PANTERS s.r.o
143940.60 €
Rekonštrukcia miestných komunikácii Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurovia SK a.s
72887.69 €
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
80000.00 €
poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Kružná
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Obec Kružná
Dod.: Szilard Denčo Hristov
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
98750.38 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurovia SK a.s
97280.38 €
nehnuteľnosť Odb.: Obec Kružná
Dod.: Szilard Denčo Hristov
491.36 €
Rekonštrukcia Nevyúživanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Odb.: Obec Kružná
Dod.: PANTERS s.r.o
146092.60 €
Verejný rozhlas Odb.: Obec Kružná
Dod.: UPC Broadband Slovakia s.r.o
500.00 €
licenčná zmluva Odb.: Obec Kružná
Dod.: Topset Solutions s.r.o
79.30 €
Prívesný vozík Odb.: Obec Kružná
Dod.: Zoltán Szendi
500.00 €
Stavebny dozor Odb.: Obec Kružná
Dod.: Eurotech group s.r.o
970.00 €
CVČ Odb.: Obec Kružná
Dod.: Mesto Rožňava
288.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €
zabezpecenie realizacie verejneho obstaravania Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prome s.r.o
800.00 €
Projektová dokumentacia Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Janka Dunajská Dista Projekt
500.00 €
o poskytovaní udajov pre register Odb.: Obec Kružná
Dod.: Socialna poistovna
0.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
138.00 €
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
Zmluva o Municipalnom úvere -Eurofondy Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
21580.00 €
Bežný účet Odb.: Obec Kružná
Dod.: Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
Kamerový sysrém Odb.: Obec Kružná
Dod.: Sazos s.r.o
0.00 €
Kamerový sysrém Odb.: Obec Kružná
Dod.: Sazos s.r.o
19880.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Kružná
Dod.: PPA
21580.00 €
Zmluva o zabezpečenísystému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Kružná
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Support §Consulting s.r.o
1700.00 €
Poist.budov Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
206.38 €
počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Odb.: Obec Kružná
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Zmluva o elektronickej komunikáciia poskytovaníiných elekt.služieb Odb.: Obec Kružná
Dod.: Dôvera zdravotná poistovňa a.s
0.00 €
Zákon o odpadoch Odb.: Obec Kružná
Dod.: AKU Trans s.r.o
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Kružná
Dod.: Ultima Ratio,s.r.o
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kružná
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Technik požiarnej ochrany a autorizovaný bezpeč.tech. Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Anastázia Hajdúková
30.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Kružná
Dod.: ing.Anastázia Hajdúková
150.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €
Projektový manažment Odb.: Obec Kružná
Dod.: Kosta s.r.o
0.00 €

Zmluvy v roku 2015

Notárska zápisnica a kúpna zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 893/2011/UZ

Nájomné zmluvy v roku 2013

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blank

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 podľa § 5a ods.7 zákona č.

Potvrdenie o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods.7 zákona č. 211/2

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z