Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Iskolaügy

KŐRÖSI ÓVODA

Mottó: ,,Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie. ” - E. Fromm

Községünkben az óvoda összevont csoporttal működik.

Óvodánk reggel 7.00 órától délután 16.00 óráig üzemel.

Óvodapedagógusok

  • Bačo Renáta
  • Fábián Monika

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. Ami az óvodában történik, az mind az Ő érdekeit szolgálja, hiszen ez az életkor meghatározó az ember életében. Nem mindegy, hogy kitől, milyen eszközökkel, milyen ismeretekhez jut.

Nevelőmunkánkat a ,,Kíváncsi méhecske” nevű Helyi Óvodai Nevelési Programunk szerint végezzük. Ez a program a biztosítéka annak, hogy az óvodából kilépő valamennyi kisgyermek az itt eltöltött évek alatt megbízható ismereteket szerez az őt körülvevő világról, felkészül az iskolai életre.

Programunk célja

Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés
Mély természetszeretet kialakítása
A környezeti- és természetvédelmi feladatok ellátásával olyan gyermekek nevelése, akik képesek lesznek a természeti és társadalmi környezetük megóvására
A gyermekek egészséges életvitel iránti igényének kialakítása, az egészséges testi fejlődés érdekében
Az óvodánk hagyományainak ápolása, fejlesztése, különböző rendezvényeken belül

Óvodánk ajtaja mindig nyitott, szívesen fogadjuk az érdeklődőket, és szeretettel várjuk leendő óvodásainkat.