Archív

Dokumenty v roku 2015

1 2

Smernica na VO

Pozemkové spoločenstvo

Výročná správa overená audítorom za rok 2013

Kružnianske obecné oznamy r.2014

Oznamy v roku 2014

Záverečný účet obce Kružná

Rozpočet na rok 2013

Pozvánky na OZ a uznesenia z OZ

Oznamy na webe

1 2

Názov novej skupiny