Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Kružná
Kružná 139, 049 51 Brzotín

Telefón+058/788 35 61,
E-mailinfo@kruzna.sk

Starosta: Ondrej Lipták

Zástupca: Ida Pasičáková

Poslanci OZ:

Jaroslav Barkai
Ján Hamelli
Beáta Parditková
Ida Pasičáková
Ladislav Szendi

Ekonómka: Erika Drenková

Kontrolór: Ing. Ildikó Vámosová