Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
04/02/2016 Dodatok k zmluve Eurotech group s.r.o
0.00 €
MC0602019 Webstránka obci webex.digital s.r.o
768.00 €
69/013/18 Zmluva o mancipialnom úvere Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
11Kru/2017 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy súp.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná PANTERS s.r.o
143940.60 €
4905.8061013RSE Rekonštrukcia miestných komunikácii Eurovia SK a.s
72887.69 €
69/004/18 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Prima banka Slovensko ,a.s
80000.00 €
001/2018 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
000 Kúpna zmluva Predaj pozemku Szilard Denčo Hristov
0.00 €
c. 69/002/18 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Prima banka Slovensko ,a.s
98750.38 €
072KE130153 Rekonštrukcia miestnej komunikácie PPA
98750.38 €
4905.7060007RSE Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružná Eurovia SK a.s
97280.38 €
000 nehnuteľnosť Szilard Denčo Hristov
491.36 €
11Kru/2017 Rekonštrukcia Nevyúživanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná PANTERS s.r.o
146092.60 €
2017 Verejný rozhlas UPC Broadband Slovakia s.r.o
500.00 €
tz2017-05-10vs1 licenčná zmluva Topset Solutions s.r.o
79.30 €
1 Prívesný vozík Zoltán Szendi
500.00 €
04/02/2016 Stavebny dozor Eurotech group s.r.o
970.00 €
1 CVČ Mesto Rožňava
288.00 €
001/2016 Projektový manažment Kosta s.r.o
0.00 €
1 zabezpecenie realizacie verejneho obstaravania Prome s.r.o
800.00 €
10/12/2015 Projektová dokumentacia ing.Janka Dunajská Dista Projekt
500.00 €
20000-8/2015RV o poskytovaní udajov pre register Socialna poistovna
0.00 €
4419006699 Kamerový systém KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
138.00 €
69/002/15 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
69/002/15 Zmluva o Municipalnom úvere -Eurofondy Prima banka Slovensko ,a.s
21580.00 €
1 Bežný účet Prima banka Slovensko ,a.s
0.00 €
1/2015 Kamerový sysrém Sazos s.r.o
0.00 €
1 Kamerový sysrém Sazos s.r.o
19880.00 €
KE 02724 Kamerový systém PPA
21580.00 €
1/2015 Zmluva o zabezpečenísystému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
214/2015 Projektový manažment Support §Consulting s.r.o
1700.00 €
4419005415 Poist.budov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
206.38 €
5 1 9 0 0 2 1 7 9 5 počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
0/2015a Zmluva o elektronickej komunikáciia poskytovaníiných elekt.služieb Dôvera zdravotná poistovňa a.s
0.00 €
2.2.2008 Zákon o odpadoch AKU Trans s.r.o
0.00 €
2/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
0.00 €
0/2015 Služby v oblasti verejného obstarávania Ultima Ratio,s.r.o
0.00 €
1/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
0.00 €
2/2015 Technik požiarnej ochrany a autorizovaný bezpeč.tech. ing.Anastázia Hajdúková
30.00 €
1/2015 Pracovná zdravotná služba ing.Anastázia Hajdúková
150.00 €
04/2015 Projektový manažment Kosta s.r.o
0.00 €
03/2015 Projektový manažment Kosta s.r.o
0.00 €

Zmluvy v roku 2015


(2236.17 kb)

Notárska zápisnica a kúpna zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 893/2011/UZ

Nájomné zmluvy v roku 2013

(63.68 kb)

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blank

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ

(1877.04 kb)

Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 podľa § 5a ods.7 zákona č.

(605.36 kb)

Potvrdenie o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods.7 zákona č. 211/2

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z