Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 117

10.11.2017 - Výzva na predloženie ponuky:REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANEJ BUDOVY SÚP. Č. 23 NA SPOLOČENSKÝ DOM V OBCI KRUŽNÁ

Dokumenty na stiahnutie