Materská škola

MATERSÁ ŠKOLA KRUŽNÁ

MOTTO: ,, Materská škola má zabezpečiť dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

V našej obci sa nachádza jednotriedna materská škola.

Doba prevádzky: od 7.00 – do 16.00

Učiteľky MŠ : Renáta Bačo

                         Monika Fábiánová

Poloha našej materskej školy ako aj prostredia ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sme sa rozhodli pre logo Zvedavá včielka. Logo znázorňuje Prírodu kde včielka žije a zvedavé dieťa ktoré sa pýta na všetko okolo seba. Aj v našom prípade zvedavá včielka lieta z kvetu na kvet, je veľmi usilovná, objavuje prírodu, pozoruje ľudí a kultúru.

Naša MŠ sa zameriava na environmentálnu výchovu. Okolo nás sú hory a lesy, neďaleko je aj jazero, organizujeme vychádzky k jazeru, do lesa, chránime prírodu.

Poskytujeme:

  • Celodennú výchovno  -  vzdelávaciu činnosť pre deti s výchovným jazykom slovenským a maďarským
  • Vytvárame rodinnú atmosféru a priateľský prístup k deťom
  • Rozvíjame jazykové a komunikačné schopnosti detí
  • Organizujeme rôzne aktivity a podujatia a zapájame sa aj do kultúrneho života obce

Tešíme sa na Vašu návštevu a každého budúceho škôlkara srdečne očakávame J !

KŐRÖSI ÓVODA

Mottó : ,, Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.

                                     E. Fromm

Községünkben az óvoda összevont csoporttal működik.

Óvodánk reggel 7.00 órától délután 16.00 óráig üzemel.

Óvodapedagógusok : Bačo Renáta

                                     Fábián Monika

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. Ami az óvodában történik, az mind az Ő érdekeit szolgálja, hiszen ez az életkor meghatározó az ember életében. Nem mindegy, hogy kitől, milyen eszközökkel, milyen ismeretekhez jut.

Nevelőmunkánkat a ,,Kíváncsi méhecske” nevű Helyi Óvodai Nevelési Programunk szerint végezzük. Ez a program a biztosítéka annak, hogy az óvodából kilépő valamennyi kisgyermek az itt eltöltött évek alatt megbízható ismereteket szerez az őt körülvevő világról, felkészül az iskolai életre.

Programunk célja:

  • Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés
  • Mély természetszeretet kialakítása
  • A környezeti- és természetvédelmi feladatok ellátásával olyan gyermekek nevelése, akik képesek lesznek a természeti és társadalmi környezetük megóvására
  • A gyermekek egészséges életvitel iránti igényének kialakítása, az egészséges testi fejlődés érdekében
  • Az óvodánk hagyományainak ápolása, fejlesztése, különböző rendezvényeken belül

Óvodánk ajtaja mindig nyitott, szívesen fogadjuk az érdeklődőket, és szeretettel várjuk leendő óvodásainkat.