Dokumenty

Dokumenty v roku 2019

Dokumenty v roku 2018

Dokumenty v roku 2017

Dokumenty v roku 2016

(166.65 kb)
(674.2 kb)
(412.05 kb)
(181.02 kb)
(165.11 kb)
(161.48 kb)

Dokumenty v roku 2015

(348.74 kb)
(190.37 kb)
(372.65 kb)
(328.25 kb)
(170.63 kb)
(184.94 kb)
(169.58 kb)
(5158.08 kb)

Rozpočet obce Kružná na roky 2015-2017

Smernica na VO

Výročná správa overená audítorom za rok 2013

Kružnianske obecné oznamy r.2014

Oznamy v roku 2014

VZN -ky

(291.06 kb)
(289.19 kb)

Záverečný účet obce Kružná

Kružnianske obecné oznamy 2013

Oznamy na webe

(126 kb)

Rozpočet na rok 2013

VZN obce Kružná na rok 2013

Pozvánky na OZ a uznesenia z OZ

Kružnianske obecné oznamy 2012

Kružnianske obecné oznamy 2011

Kružnianske obecné oznamy 2010

Kružnianske obecné oznamy 2009

Záverečné účty, VZN-ky, rozpočet a ďalšie dokumenty

Oznamy na webe

(70 kb)
(25 kb)
(23 kb)
(21 kb)
(23 kb)
(66.5 kb)
(775.46 kb)
(384.93 kb)
(21 kb)
(2642.5 kb)
(27.5 kb)
(25.5 kb)

Názov novej skupiny